Cung Thiên Bình (Libra) ♎︎

Cung Hoàng Đạo Tháng 10: Thiên Bình Hài Hòa và Bọ Cạp Bí Ẩn: Giao Thoa Giữa Không Khí và Nước

Những người sinh vào tháng 10 thuộc hai cung hoàng đạo: Thiên Bình (23/9 – 22/10) và Bọ Cạp (23/10 – 21/11). Thiên Bình thường được biết đến với tính cách hài hòa, công bằng...

Cung Hoàng Đạo Tháng 9: Xử Nữ Tinh Tế và Thiên Bình Cân Bằng: Cuộc Hội Ngộ Giữa Đất và Không Khí

Những người sinh vào tháng 9 thuộc hai cung hoàng đạo: Xử Nữ (23/8 – 22/9) và Thiên Bình (23/9 – 22/10). Xử Nữ thường được biết đến với tính cách tỉ mỉ, thông minh...

Nguyên Tố Không Khí Tác Động Đến Thiên Bình (Thiên Xứng): Sự Hòa Hợp và Mâu Thuẫn

Nguyên tố Không khí ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách và cuộc sống của Thiên Bình. Với tính cách hài hòa và yêu thích sự cân bằng, Thiên Bình luôn tìm kiếm sự công...

Thiên Bình (Thiên Xứng) Và Sao Kim: Sự Kết Hợp Của Tình Yêu, Thẩm Mỹ Và Cân Bằng

Thiên Bình, được cai quản bởi Sao Kim, tượng trưng cho tình yêu, thẩm mỹ và sự cân bằng. Người thuộc cung Thiên Bình thường có khiếu thẩm mỹ tinh tế, yêu sự hài hòa...