upload hóa đơn ngay!

Chương trình diễn ra từ 1.6.2019 - 30.9.2019

Vui chơi không chỉ là đùa giỡn, lấm bẩn không phải là lấm lem.

Ta lấm bẩn để học thêm điều mới.

Lấm bẩn để biết cách yêu thương, để học cách quan tâm lẫn nhau.

Lấm bẩn để ta gần lại nhau, và hạnh phúc sinh ra từ đó.

Thế nên, hãy cùng nhau tìm lại điều kì diệu ẩn sau

những trải nghiệm đích thực, từ những ngày vui chơi lấm bẩn.

Có OMO, ngại gì lấm bẩn, cùng gia đình “lăn xả” mùa hè này để khám phá điều kỳ diệu từ vui chơi lấm bẩn, tự tin trải nghiệm cuộc sống nhé!