Upload hóa đơn có OMO trên 220,000vnd, đổi ngay vé vui chơi miễn phí cho cả gia đình (vé bao gồm 2 người lớn & 1 trẻ em)

TẢI ẢNH HÓA ĐƠN

Huớng dẫn cách chọn hóa đơn hợp lệ

Lưu ý: Hình chụp hóa đơn cần rõ nét và đầy đủ
các thông tin sau: Sản phẩm OMO - Giá trị sản phẩm
- Ngày mua hàng - Mã hoá đơn

NHẬP THÔNG TIN

Tôi đã đọc thông báo về quyền riêng tư của Unilever tại đây

OMO rất cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia trải nghiệm cùng Omo. Hi vọng bạn và gia đình đã có một mùa hè thật vui vẻ và bổ ích!